Monster Truck Tractor Puzzle – Traktorek

Subscribe https://www.youtube.com/channel/UCfI1cD9PdHiz1gIwRkFVcrA?sub_confirmation=1

Zobacz, jak zabawki ożywają ! Film skierowany dla najmłodszych dzieci , dla pobudzania ich wyobraźni przy pomocy kolorowych obiektów . Każdy epizod będzie pomagał dziecku w rozwijaniu kreatywności i logicznego rozumowania

Facebook https://www.facebook.com/Bazylland

Bazylland https://bazylland.pl

See how the toys come to life ! Film directed for the youngest children , to stimulate their imagination with brightly colored objects. Each episode will help your child develop creativity and logical reasoning

14765975 wyświetlenia