Backhoe Loader | Animacje Bazylland | Koparka Pojazdy Dla Dzieci

Facebook https://www.facebook.com/Bazylland
Bazylland https://bazylland.pl
Sklep/Shop http://bazylland.cupsell.pl

Zobacz, jak zabawki ożywają ! Film skierowany dla najmłodszych dzieci , dla pobudzania ich wyobraźni przy pomocy kolorowych obiektów . Każdy epizod będzie pomagał dziecku w rozwijaniu kreatywności i logicznego rozumowania

See how the toys come to life ! Film directed for the youngest children , to stimulate their imagination with brightly colored objects. Each episode will help your child develop creativity and logical reasoning

Sehen Sie, wie Spielzeug zum Leben erweckt ! Der Film für die jüngsten Kinder, deren Phantasie farbige Objekte zu stimulieren. Jede Episode wird Ihrem Kind helfen, Kreativität zu entwickeln und logisches Denken

359661 wyświetlenia