Sports Car | Vehicle for children – Samochody Animacje Dla Dzieci
Do you like channel bazylland .. want more fairy tales. Subscribe to Bazylland
https://www.youtube.com/channel/UCfI1cD9PdHiz1gIwRkFVcrA?sub_confirmation=1

Facebook https://www.facebook.com/Bazylland
Bazylland https://bazylland.pl
Sklep/Shop http://bazylland.cupsell.pl

Zobacz, jak zabawki ożywają ! Film skierowany dla najmłodszych dzieci , dla pobudzania ich wyobraźni przy pomocy kolorowych obiektów . Każdy epizod będzie pomagał dziecku w rozwijaniu kreatywności i logicznego rozumowania

See how the toys come to life ! Film directed for the youngest children , to stimulate their imagination with brightly colored objects. Each episode will help your child develop creativity and logical reasoning

Sehen Sie, wie Spielzeug zum Leben erweckt ! Der Film für die jüngsten Kinder, deren Phantasie farbige Objekte zu stimulieren. Jede Episode wird Ihrem Kind helfen, Kreativität zu entwickeln und logisches Denken

2107759 wyświetlenia