☻Tractor for Children – Sewage treatment plant, Farm works | Rolnik prace w gospodarstwie bajka od #Bazylland 2018☻
►SUBSCRIBE : https://goo.gl/AvuYKe
►Facebook : https://www.facebook.com/Bazylland
►Bazylland : https://bazylland.pl
►Twitter : https://twitter.com/bazylland
►Sklep/Shop : http://bazylland.cupsell.pl

Bajki dla dzieci o traktorach, rolnikach oraz innych wspaniałych maszynach. Zobacz, jak zabawki ożywają ! Film skierowany dla najmłodszych dzieci , dla pobudzania ich wyobraźni przy pomocy kolorowych obiektów . Każdy epizod będzie pomagał dziecku w rozwijaniu kreatywności i logicznego rozumowania

Fairy tales for children about tractors, farmers and other great machines. See how the toys come to life ! Film directed for the youngest children , to stimulate their imagination with brightly colored objects. Each episode will help your child develop creativity and logical reasoning

Märchen für Kinder über Traktoren, Bauern und andere tolle Maschinen. Sehen Sie, wie die Spielzeuge lebendig werden! Der Film richtet sich an die jüngsten Kinder, um mit farbigen Objekten ihre Fantasie zu stimulieren. Jede Episode hilft Ihrem Kind, Kreativität und logisches Denken zu entwickeln

690384 wyświetlenia