Fairy tales for children about tractors, farmers and other great machines. See how the toys come to life #bazylland @Bazylland
►Store : https://store.bazylland.pl
►SUBSCRIBE : https://goo.gl/AvuYKe
►Facebook : https://www.facebook.com/Bazylland
►Bazylland : https://bazylland.pl
►Twitter : https://twitter.com/bazylland
►Sklep/Shop : http://bazylland.cupsell.pl

Bajki dla dzieci o traktorach, rolnikach oraz innych wspaniałych maszynach. Zobacz, jak zabawki ożywają ! Film skierowany dla najmłodszych dzieci , dla pobudzania ich wyobraźni przy pomocy kolorowych obiektów . Każdy epizod będzie pomagał dziecku w rozwijaniu kreatywności i logicznego rozumowania

! Film directed for the youngest children , to stimulate their imagination with brightly colored objects. Each episode will help your child develop creativity and logical reasoning

#Bazylland #GreenTractor #BajkaTraktor #ColorsandShaper

2097846 wyświetlenia