Straż Pożarna Ogień – Fire Brigade & Fairy Tales for Kids

Bajki dla dzieci -Straż Pożarna Ogień (Fire Brigade) Zobacz, jak zabawki ożywają ! Film skierowany dla najmłodszych dzieci , dla pobudzania ich wyobraźni przy pomocy kolorowych obiektów . Każdy epizod będzie pomagał dziecku w rozwijaniu kreatywności i logicznego rozumowania Facebook https://www.facebook.com/Bazylland See how the toys come to life ! Film directed for the youngest